Newbridge we współpracy z Alior Bank ukończył proces refinansowania retail parku w Namysłowie

Newbridge we współpracy z Alior Bankiem zakończył refinansowanie Parku Handlowego Newbridge w Namysłowie. Poprzedni kredytodawca, Raiffeisenlandesbank, został w całości spłacony, a częściowo uwolniony kapitał został wykorzystany do spłaty akcjonariuszy i rozbudowy parku handlowego. Newbridge jest zadowolony z rozpoczęcia współpracy z Alior Bankiem i spodziewa się dalszej współpracy w kolejnych planowanych projektach.