Contact Us

Office

tel: +48 660 883 370
office@newbridge.com.pl

Real Estate

tel: +48 660 883 370
nieruchomosci@newbridge.com.pl

Leasing

tel: +48 660 883 370
leasing@newbridge.com.pl

Address

Newbridge Poland sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

office@newbridge.com.pl
tel. +48 660 883 370

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
KRS: 0000535421
NIP: 5213685527
REGON: 360368646

Contact Form